21. Bevisen för att kvinnan får visa ansiktet

Såvitt jag vet så har de som tillåter att man tittar på den främmande kvinnans ansikte och händer inga bevis i Qur’ânen och Sunnah frånsett följande:

1 – Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

”… och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt…”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det vill säga ansiktet, händerna och ringen.”

Detta rapporterade al-A´mash från Sa´îd bin Djubayr från honom. En följeslagares tolkning är som sagt ett bevis.

2 – Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) kom in till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iklädd tunna kläder varpå han vände sig om och sade:

”Asmâ’! När en kvinna blir könsmogen får hon inte visa något annat än detta och detta” och pekade på sitt ansikte och sina händer.”2

3 – al-Bukhârî och andra rapporterade från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hur hans broder al-Fadhl satt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på riddjuret under Avskedsvallfärden. När en kvinna från Khath´am kom började han titta på henne och hon på honom. Följaktligen vred profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hans ansikte åt andra sidan3. Det bevisar att kvinnan visade sitt ansikte.

4 – al-Bukhârî och andra rapporterade från Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) gällande profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ´Îd-bön med människorna och hur han tillrättavisade och påminde dem och sedan gick till kvinnorna och tillrättavisade och påminde dem. Han sade till dem:

”Kvinnor! Skänk välgörenhet! Ni är de flesta i helvetet.” Då reste sig en av de bästa kvinnorna upp och hon hade missfärgade kinder…”4

Om hon inte hade visat sitt ansikte hade man inte vetat att hon hade missfärgade kinder.

Enligt min kännedom är dessa bevisen för att kvinnan får visa sitt ansikte för främmande män.

124:31

2Abû Dâwûd (4104).

3al-Bukhârî (1513) och Muslim (1334).

4Muslim (885).