21. Bevis för Allâhs händer

21 – ´Abdur-Rahmân bin Ahmad as-Sam´ânî underrättade oss: Muhammad bin Ishâq al-Qurashî underrättade oss: ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Yahyâ bin Ayyûb berättade för mig, från Ibn Djarîr, från ´Atâ’ bin Abî Rabâh, från ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Âdam (´alayhis-salâm) steg ned till jorden lovprisade och bad han liksom änglarna lovprisade och bad, ty han var lång och nära himlen. Men Allâh lade Sin hand på honom så att han krympte till 70 armslängder.”1

1´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî sade:

”Jag har inte kunnat hitta författarens lärares – ´Abdur-Rahmân as-Sam´ânî – biografi eller hans lärares lärares biografi. Hadîthens formulering är främmande. Det finns återberättare i berättarkedjan som är kända för att förfela mycket. Hadîthen är alltså inte autentisk, den påminner mer om ett påhitt. Det finns tillräckligt med bevis i Qur’ânen och den autentiska Sunnah som bekräftar denna egenskap på ett sätt som tillkommer Hans majestät och fullkomlighet. Bland annat sade Allâh:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud sade att Âdam sade till Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam):

”Du är Mûsâ. Allâh valde ut dig med Sitt tal och skrev åt dig med Sin hand.” (al-Bukhârî (6614) och Muslim (2652)) (al-Arba´ûn fî Dalâ’il-it-Tawhîd, sid. 68-69)