21 – Avguderi är det största som Allâh har förbjudit

Det största som Han har förbjudit är avguderi, vilket är att tillbe någon annan än Honom vid Hans sida. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord: 

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

”Dyrka Allâh och sätt ingenting vid Hans sida.” (4:36)


FÖRKLARING

 

Det största Han har förbjudit är avguderi då den största rättigheten är Allâhs (´azza wa djall) rättighet. Den som då hamnar i underdrift i denna fråga, har försummat den största rättigheten, som är Allâhs (´azza wa djall) rätt att dyrkas allena. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

”Att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå svår orätt!” (31:13)

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

”Den som sätter medhjälpare vid Allâhs sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd” (4:48)

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

”Den som sätter medhjälpare vid Allâhs sida har drivit synden till dess yttersta gräns.” (4:116)

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

”Allâh utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Allâhs sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För dessa syndare finns ingen hjälpare.” (5:72)

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.” (4:48)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den största synden är att du sätter en vederlik vid Allâhs sida då det är Han som har skapat dig.”[1]

Han (´alayhis-salâtu was-salâm) sade i hadîthen som Muslim rapporterade från Djubayr (radhiya Allâhu ´anh) (i betydelse):

”Den som träffar Allâh utan att ha satt någon vid Hans sida, träder in i paradiset, och den som träffar Honom efter att ha satt någon vid Hans sida, träder in i Elden.”[2]

Tillika sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) (i betydelse):

”Den som dör efter att ha tillbett en vederlik vid Allâhs sida, träder in i Elden.”[3]

Rapporterad av al-Bukhârî.

För att bevisa att Allâh (ta´âlâ) beordrar Tawhîd och förbjuder avguderi, har författaren (rahimahullâhu ta´âlâ) använts sig av Hans (´azza wa djall) Ord:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

”Dyrka Allâh och sätt ingenting vid Hans sida.” (4:36)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) beordrade att man dyrkar Honom och förbjöd att man dyrkar någon annan än Honom. Detta innefattas av bekräftelsen av att dyrkan enbart ägnas Honom. Den som inte dyrkar Allâh är otrogen och högfärdig, den som dyrkar något annat vid sidan av Allâh är en otrogen avgudadyrkare och den som endast dyrkar Allâh är en uppriktig Muslim.

Det förekommer två typer av avguderi;

Större avguderi [Shirk Akbar].

Mindre avguderi [Shirk Asghar].

Den första typen: Större avguderi. Detta gäller allt som Föreskrivaren kallat för ”avguderi” och det för ut dess utövare ur religionen.

Den andra typen: Mindre avguderi. Detta gäller allt tal och all handling som Föreskrivaren beskrivit med avguderi utan att det tar ut dess utövare ur religionen.

Människan måste akta sig riktigt noga för all typ av avguderi, vare sig det är stort eller litet. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida.” (4:48)

 

[1] al-Bukhârî (7520), Muslim (141), Abû Dâwûd (2308), at-Tirmidhî (3396), an-Nasâ’î (4024), Ahmad (1/380) och Ibn Hibbân (4397).

[2] Muslim (152), Ibn Mâdjah (2618) och Ahmad (2/362).

[3] al-Bukhârî (4497) och Ahmad (1/402).