21. Är det korrekt att läsa tidningar i moskéerna för att varna människorna för synder?

Fråga 21: Är det korrekt att läsa tidningar och tidskrifter i moskéerna för att fördöma felen som finns däri för att varna människorna för dem?

Svar: Tidningar och tidskrifter skall inte läsas upp offentligt. De skall granskas tillsammans med de lärda och myndigheterna. Att hämta dem till moskén är bara en skandalisering1 och inget fördömande. Det kanske till och med glädjer den fördömande personen2. Vissa människor njuter av felen som de kan sprida. Det kan hända att hycklare sluter sig till dem för att sprida ondska och falskhet. Det är alltså mycket farligt och ingen lösning. Jag svär vid Allâh att det är ingen lösning.

Den som vill råda muslimerna och deras ledare och lekmän skall inte göra på detta vis. Han skall inte samla felen i moskén, offentliggöra dem och skandalisera dem. Det leder bara till våghalsighet och att var och en handlar på egen hand. Många människor känner inte till dessa saker. Du banar vägen för dem på detta vis och berättar för dem saker och ting som de är ovetande om. Därtill leder det till nackdelar.

1Glöm inte att Allâhs hus misshandlas när bilder införs däri. Saudiarabiens förre Muftî Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykh (rahimahullâh) sade:

”Vad beträffar bruk av bilder, så har de lärda (rahimahumullâh) uttryckligt sagt att det är förbjudet att bruka bilder på levande varelser. Det spelar ingen roll om de är i moskéerna eller någon annanstans. Dock är det klart och tydligt att förnedringen av Allâhs förbud och bruk av bilder i Hans hus är än värre och gravare. Värre och våghalsigare än så är att bruka bilder eller ha på sig dem under bönen.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/193))

2En sådan metod eggar bara lekmännen och fyller medborgarna med agg mot makthavarna. Den väldiga ondskan och nackdelen som resulterar från ett sådant agerande är klart och tydligt. Denna politiska upphetsning leder till kaos och instabilitet. Avvärjda nackdelar går före uppnådda fördelar – om det nu finns någon fördel i handling.