21. Allâhs tal

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att Allâh talar och att Hans tal är ett verkligt tal som passar endast Honom.

Han (subhânah) talar med bokstäver och röst. Han talar som Han vill och när Han vill. Hans tal är en essensegenskap sett till att Han alltid har varit beskriven med tal, och en handlingsegenskap sett till att Han talar när Han vill. Detta bevisas i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade i Qur’ânen:

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom.”1

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”2

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull gemenskap.”3

I den första versen bekräftas det att talet beror på Hans vilja och att det uppkommer utifrån Hans vilja.

I den andra versen bevisas talets bokstäver. Tal och ord består ju av bokstäver.

I den tredje versen bevisas talets röst. Det är förvisso orimligt att ett kall i en hemlighetsfull gemenskap äger rum utan röst.

Till Sunnahs bevis hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Allâh skall säga: ”Âdam!” Då svarar han: ”Jag besvarar dig och ber Dig om hjälp.” Då ropar Han med en röst: ”Allâh befaller dig att ta ut en grupp från din avkomma till Elden.”4

Hans (ta´âlâ) tal består av uttal och betydelse. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om Allâhs tal. Talet består nämligen inte bara av uttal utan betydelse eller bara av betydelse utan uttal.

Beträffande andra sekters dogmer, nämns de kortfattat i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah”:

1 – Karrâmiyyah tycker som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah frånsett att de säger att talet är uppkommet ur intet. De säger så för att slippa bekräfta oändlig uppkomst.

2 – Kullâbiyyah anser att talet, liksom livet och kunskapen, upprätthålls av Hans essens. Det beror alltså inte på Hans vilja. De anser att bokstäver och röster är återberättelser från Honom som Han har skapat för att de skall antyda betydelsen som upprätthålls av Hans essens. Dessa betydelser står för fyra faktorer: påbud, förbud, besked och undersökning.

3 – Ash´ariyyah säger som Kullâbiyyah förutom att de skiljer sig åt i två frågor:

1 – Talets betydelser. Kullâbiyyah säger att det har fyra betydelser medan Ash´ariyyah säger att det har en enda betydelse. På så sätt är beskedet, undersökningen, påbudet och förbudet i själva verket en och samma sak och inte olika typer av talet. Faktum är att Tora, Evangeliet och Qur’ânen är alla en och samma sak. Den enda skillnaden ligger alltså i uttrycket.

2 – Kullâbiyyah säger att bokstäverna och rösterna är en återberättelse av Allâhs tal. Ash´ariyyah säger att de är ett uttryck av Allâhs tal.

4 – Sâlimiyyah anser att talet, liksom livet och kunskapen, upprätthålls av Hans essens. Det beror alltså inte på Hans vilja. Dessutom består Hans tal av bokstäver och röster som sker samtidigt utan att något föregår det andra. Exempelvis inträffar bokstävernaب س م iبسم الله samtidigt. Dessa bokstäver har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

5 – Djahmiyyah och Mu´tazilah säger att det är skapat och att det inte tillhör Allâhs egenskaper. Därpå finns det Djahmiyyah som uttryckligen nekar Allâhs tal medan andra bekräftar det och säger att det är skapat.

6 – Senare filosofer som följer Aristoteles säger att talet är intellektets emanation som tar plats i förträffliga och rena själar utifrån deras benägenhet och mottaglighet. Detta tal förser dem med olika inbillningar och bekräftelser i enlighet med vad de har mottagit av talet. Dessa inbillningar och föreställda bekräftelser stärks så pass att de föreställer sig en upplyst inbillning som tilltalar dem med ett hörbart tal.

7 – Panenteister menar att allt tal som finns är Allâhs tal. En av dem sade:

Allt tal som existerar är Hans tal
Och vi gör det till prosa och poesi

Alla dessa dogmer motstrider det som har bevisats av Qur’ânen, Sunnah och intellektet. Den som Allâh skänker kunskap och vishet kommer att förstå det.

17:143

23:55

319:52

4al-Bukhârî (7483) och Muslim (222).