21. Allâhs eviga egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

12 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse.

FÖRKLARING

Inget fanns innan Allâh. Det betyder att Han är beskriven med fullkomliga egenskaper. Hans egenskaper är eviga och ändlösa. Så som Han är den Förste utan början är också Hans egenskaper eviga som medföljer Honom (subhânah). De är eviga eftersom Han är evig. Det ligger inte till på det viset att det har funnits en tid då Han fanns utan egenskaper som sedermera uppstod med tiden, vilket de vilsna säger. De menar att det har funnits en tid då Han fanns utan egenskaper som sedermera uppstod med tiden. De bygger sitt argument på att eviga egenskaper fordrar flera gudar eller flera evigheter. Deras ideologi innebär dock att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) var bristfällig en tid och att Han fullbordades allt eftersom Han fick Sina egenskaper. Fjärran är Allâh från vad de säger! Eviga egenskaper betyder inte eviga herrar. Egenskaper är förvisso inga utomstående ting; de medföljer Honom som besitter dem. Är en person som besitter syn och hörsel, vetskap och förståelse, flera olika personer? Flera egenskaper fordrar inte flera personer till skillnad från vad de vilsna säger. Alltså saknar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper början liksom Hans essens saknar början. Således är Han Skaparen i alla tider.

Vad Hans (subhânah) handlingar beträffar, så är de eviga sett till naturen (قديمة النوع), uppkomna efter omständigheterna (حادثة الآحاد). Allâh var Talande innan Han talade, Skapare innan Han skapade. Däremot talar och skapar Han allt eftersom.