21 – al-Madkhalî river Sayyid Qutbs Tawhîd

Shaykh Bakr sade:

”Med dina rubriker ”Sayyid Qutb skiljer sig från de lärda och språkvetarna angående betydelsen av ’Lâ ilâha illâ Allâh’” och ”Sayyid gör ingen klar skillnad mellan Herraväldet (Rubûbiyyah) och Allâhs rätt till dyrkan (Ulûhiyyah)” river du – utan bekräftelse – allt som Sayyid (rahimahullâh) har fastställt av Tawhîds milstolpar och dess fordringar som förespråkar hans långa liv. Allt som du har nämnt annulleras av ett enda ord, nämligen: Allâhs suveränitet är en av Tawhîds fordringar. Sayyid (rahimahullâh) lade en stor vikt vid detta när han såg hur denna oförskämdhet avskaffar Allâhs lag inom domslut och hur den istället ersätts med mänskliga lagar. Det råder inga tvivel om att det islamiska samfundet inte kände till denna oförskämdhet förrän 1342.”

Att du nöjer dig med att endast nämna rubrikerna utan att gå in på texterna och diskutera dem med kunskap är något som förespråkar dig i detta brev. Det är som om ni känner att ni inte klarar av att konfrontera dessa förkrossande texter. Till följd därav flyr ni långt bort från dem. Därefter smyger ni tillbaka till rubrikerna som ni attackerar på ett odetaljerat och allmänt sätt. Ty det politiska syftet är att få med Sayyid Qutbs anhängares sympatier och få dem att känna att de har vunnit även om det så skulle vara en seger mot sanningen och dess folk. Om ni verkligen hade varit ute efter rättvisa och en klargjord sanning, skulle ni aldrig ha gett er in på detta överhuvudtaget.