21. al-´Ayyâshîs förvrängning av al-Fâtihah

al-´Ayyâshî sade när han förklarade Allâhs (ta´âlâ) ord:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

”Led oss på den raka vägen.”1

”Dâwûd bin Farqad rapporterade från Abû ´Abdillâh [Dja´far as-Sâdiq] som sade: ”Det vill säga de troendes ledare.”

Han sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

”… inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!”2

”Mu´âwiyah bin Wahb berättade att han frågade Abû ´Abdillâh om den versen. Han sade: ”Det vill säga judarna och de kristna.” En annan man rapporterade från Ibn Abî ´Umayrah som berättade att han sade: ”Så har den uppenbarats. De som har drabbats av vrede är han, han, han, fienderna och de vilsna tvivlarna som inte vet vem imamen är.”3

Förmodligen syftar han på att Abû ´Abdillâh Dja´far as-Sâdiq sade det. Dock har Allâh rentvått honom från att leka med Qur’ânen på detta judiska vis. Vet du vem denne Râfîdhî Bâtinî syftar på när han nämner honom, honom och honom? Han syftar på Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân som är de bästa skapelserna efter profeterna. Deras status är känd i islam.

Fienderna är synbarligen fienderna till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj som, enligt Râfidhah, är följeslagarna och de som följer dem.

al-Fâtihah uppenbarades i Makkah. Varför utvandrade Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om de drabbades av vrede? Varför tog han med sig Abû Bakr till grottan och under utvandringen? Varför gifte han sig med Abû Bakrs och ´Umars döttrar? Varför gifte han bort sina två döttrar till ´Uthmân? Varför tog han med sig dem när han reste, var hemma och krigade? Varför lät han Abû Bakr leda bönen? Varför lät han honom leda vallfärdarna år 9 och varför lät han honom leda följeslagarna i bönen när han var sjuk?

Varför behandlade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem på det viset om han visste att de hade drabbats av vrede och var vilsna? Jag svär vid Allâh att detta är ett förtal av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som inte ens hade kunnat acceptera hundra gånger mindre företeelser!

11:6

21:7

3Tafsîr al-´Ayyâshî (1/24).