209. Saker och ting förblir i princip oförändrade

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/169-170)

Det samma gäller den person som tvivlar ifall han har sålt en viss vara eller inte. Han ska inte bry sig om det.

Detsamma gäller den person som tvivlar ifall han har skilt sig från sin hustru; hon är inte skild.

Detsamma gäller den person som vill göra en sak och tvivlar ifall han har svurit på att inte göra den. Han ska inte bry sig om det.

Detsamma gäller den person som gör något som han tror bryter fastan utan att vara övertygad om det; hans fasta är fortfarande giltig. Ty i princip förblir den som den var.

Detsamma gäller den person som tvivlar ifall en viss sak bryter tvagningen, som till exempel vidrörning av kvinna; så länge han inte är övertygad bryts inte tvagningen.

I vilket fall som helst påvisar hadîthen en väldig princip som täcker alla Fiqh-relaterade frågor, nämligen att saker och ting förblir i princip oförändrade.