208. Hur många Raka´ât bad du? Hur många varv gick du?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/169)

Detsamma gäller den person som, efter sin bön, börjar tvivla ifall han bad tre, fyra eller fem Raka´ât eller liknande. Han ska inte bry sig om det.

Detsamma gäller den person som, efter sin varvning, börjar tvivla ifall han gick sju varv eller inte. Han ska inte bry sig om det.

Detsamma gäller den person som, efter sin gång, börjar tvivla ifall han gick sju eller färre sträckor. Han ska inte bry sig om det.