207. Skillnad på tvivel efter dyrkan och tvivel under dyrkan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/169)

Detsamma gäller den person som, efter sin tvagning, börjar tvivla ifall han har tvättat exempelvis sin hand eller inte. Här ska han inte bry sig om sitt tvivel – han är fortfarande ren. Ty tvivel efter dyrkan påverkar ingalunda till dess att tvivlet går över till övertygelse. Men skulle denne börja tvivla under tvagningens gång och innan den är avklarad, tvättar han sin hand. Det finns alltså skillnad på tvivel efter dyrkan och tvivel under dyrkan.