207. Kärlek till profetens hus

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 227-228

Detsamma gäller sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. De erhåller både släktskapets rätt och trons rätt. Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör alltså kärlek till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. Vad Nawâsib beträffar, älskar de följeslagarna samtidigt som de hatar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, därav deras namn. Râfidhah är rena motsatsen. De påstår att de älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus samtidigt som de hatar följeslagarna, förbannar dem, beskyller dem för otro och fördömer dem.