206. Tvådde jag mig eller inte?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/168-169)

Detsamma gäller den person vars tvagning bryts varpå bönen går in och han börjar tvivla ifall han är tvådd eller inte; han är inte tvådd. Han måste två sig. Ty i princip är han inte tvådd. Om han skulle råka ut för samma tvivel under bönens gång, lämnar han bönen. Det ska han även göra om han leder bönen; i så fall utser han någon i församlingen till imam.