205. Definitionen av en följeslagare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 225

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

154 – Vi älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

FÖRKLARING

En följeslagare är en person som träffade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), betrodde honom och dog troende. Så om han betrodde honom utan att träffa honom, betraktas han inte som följeslagare ehuru han levde samtidigt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Exempel på en sådan människa var Negus. Dessutom krävs det att personen dör som troende för att räknas som följeslagare. Den som avföll och dog som avfälling förlorade såväl sitt följeslag som alla andra sina handlingar.