204. Steril tankegång

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 224

Sådär lyder alltså Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm; de bekräftar Allâhs (´azza wa djall) nöje, ilska och alla andra Hans egenskaper. Även om motsvarande egenskaper finns i skapelsen, är de fortfarande olikartade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – och Han är den Hörande, den Seende.”

Skapelsen är ju också hörande och seende. Däremot sade Allâh i början av den versen:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”

Det påvisar en skillnad mellan Skaparens egenskaper och skapelsens egenskaper. Detta är allom bekant i Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.

Uttolkare och vilsna dementerar Allâhs namn och egenskaper. Deras resonemang går ut på att motsvarande egenskaper finns även i skapelsen, vilket fordrar att vi liknar Allâh vid skapelsen om vi bekräftar dem. Faktum är att den bekräftelsen fordrar inte alls någon liknelse. Men deras tankegång är steril. De tolkar Allâhs ilska som hämnd och Allâhs nöje som gåvor. Istället är det obligatoriskt att underkasta sig Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som är autentiserat från dem, och överge dessa osanningar och tolkningar. En man frågade Imâm Mâlik bin Anas om Hans ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”1

och sade: ”Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

120:5