200. Därför bönhörs vi inte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 220-222

Allâh (´azza wa djall) lovar att bönhöra den som åkallar Honom. Måhända säger någon att han inte bönhörs trots sina böner. Då ligger problemet hos dig. Åkall är bara en föranledning. Resultatet kommer först när alla hinder är bortröjda. Kanske är ett hinder att du åkallar okoncentrerat och ofokuserat; hur ska ett okoncentrerat och ofokuserat hjärta bönhöras? Kanske är din mat, din dryck och din klädsel förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hans hår är rufsigt och hans fötter är dammiga. Han tar upp sina händer mot himlen och säger: ”Herre! Herre!” Men hans mat är förbjuden, hans kläder är förbjudna och han livnär sig på det förbjudna; hur ska han bönhöras?”1

Eller så ber han kanske om synd eller klippning av släktband varför han inte bönhörs. Det är alltså en sak.

En annan sak är att Allâh (´azza wa djall) vet vad som är bäst för dig. Han kan påskynda din bönhörelse och Han kan sinka den. Han kan också skydda dig mot ondska värdig ditt åkall, utan att du vet om det. Hadîthen säger:

”Det finns inte en man som åkallar Allâh med ett åkall, utan att han bönhörs. Antingen påskyndas det för honom i jordelivet eller också förvaras det för honom i efterlivet eller också stryks hans synder i enlighet med hans åkall – så länge han inte ber om synd eller klippning av släktband eller skyndar.” De sade: ”Hur skyndar han, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Genom att säga: ”Jag åkallade min Herre, men Han bönhörde inte mig.”2

De vilsna säger att åkall är onödiga. Deras resonemang är att om det ändå är bestämt att du ska få det du ber om, är det meningslöst att be om det – du kommer att erhålla det i alla fall. Och om det är bestämt att du inte ska få det du ber om, ja, då ber du om något som du inte kommer att få. Deras resonemang är villfarelse och går emot Allâhs (´azza wa djall) tal. Faktum är att det inte finns någon kontrovers mellan åkall å ena sidan och bestämmelse och öde å andra sidan. Han som har bestämt och beslutat är också Han som har befallt att åkallas. Åkall är en föranledning, men det är Allâh (´azza wa djall) som låter den föranledningen ge frukt. Det finns även andra faktorer som är föranledningar; när de uppfylls, kommer även frukterna. Åkall är nämligen en av dessa föranledningar.

1Muslim (1015).

2at-Tirmidhî (3604) som sade att hadîthen är främmande. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3604) frånsett frasen ”eller också stryks hans synder i enlighet med hans åkall”.