20. Vackraste kvinnan i bönen

Ibn ´Abbâs sade också:

”En av de vackraste kvinnorna bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid Allâh! Jag har aldrig sett någon så vacker. Vissa män ställde sig längst fram för att slippa se henne, andra ställde sig längst bak. När de gick ned i Rukû´ tittade de under armen. Följaktligen uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

”Och Vi känner dem som har gått före er och dem som skall komma efter.”12

115:24

2Rapporterad av bland andra Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och al-Hâkim som autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî. Även Shaykh Ahmad Shâkir autentiserade den (4/278), vilket stämmer. Jag har granskat den i ”ath-Thamar al-Mustatâb fî Fiqh-is-Sunnah wal-Kitâb” och ”as-Sahîhah” (2472).

Detta är ett konkret bevis för att Shaykh at-Tuwaydjirî har fel när han säger:

”Kvinnan som befinner sig bland främmande män måste täcka ansiktet ehuru hon skulle be.” (Sid. 170)

Samt liknande som han citerar från Ahmad (rahimahullâh):

”När en kvinna ber skall inte ens hennes nagel synas.”

Det är omöjligt. Hon måste ju kunna ta upp händerna i Takbîr och placera dem på rätt platser i samband med Rukû´, Sudjûd och Tashahhud. Påståendet annulleras av Ibn Battâls tidigare utropade samstämmighet.