20. ´Ubaydah bin al-Hârith skickas till Thaniyyat-ul-Marah

I Rabî ath-Thânî skickade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ´Ubaydah bin al-Hârith bin al-Muttalib med sextio eller åttio ryttare från Muhâdjirûn till en oas i Hidjâz söder om Thaniyyat-ul-Marah. Där stötte de på en väldig skara från Quraysh under ´Ikrimah bin Abî Djahls ledning. En annan teori är att Mikraz bin Hafs var deras ledare. Ingen strid bröt ut bortsett från att Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) sköt en pil mot avgudadyrkarna. Han var den förste som sköt en pil för Allâhs sak. Den dagen rymde al-Miqdâd bin ´Amr al-Kindî och ´Utbah bin Ghazwân (radhiya Allâhu ´anhumâ) från hedningarna till muslimerna.

Dessa är de två första militärexpeditionerna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ut. Det råder delade åsikter om när den första ägde rum. En teori är att båda ägde rum det första året efter utvandringen. Den åsikten har Ibn Djarîr at-Tabarî och Allâh vet bättre.