20. Skillnaden mellan våra ansikten och djurens ansikten

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah an-Naysâbûrî (d. 311)

Kitâb-ut-Tawhîd wa Ithbâtu Sifât-ir-Rabb, s. 55-56

Jag kan inte förvänta mig något annat från en klok person, som hör en individ likna människans ansikte vid de omnämnda ansiktena, än att han beljuger honom eller beskyller honom för förståndshandikapp, tokighet och galenskap och därigenom fastställer att han är omyndig. Förnuftiga människor! Liknar de omnämnda ansiktena människans ansikte mer än vad vår Skapares ansikte liknar människans ansikte? Hur kan vi beskyllas för liknelse när araberna inte ens anser det vara liknelse att bekräfta människans ansikte och de omnämnda rovdjurens ansikte? Både människans och rovdjurens och boskapens ansikten är nyuppkomna och skapade. Allâh har bestämt att de ska förgå och upphöra. De var obefintliga innan Allâh skapade dem. Alla omnämnda rovdjurs och boskaps ansikten är försedda med syner, kinder, pannor, näsor, tungor, munnar, tänder och läppar. Ingen klok person säger till en människa att hennes ansikte liknar en gris ansikte, att hennes ögon liknar en apas ögon, att hennes mun liknar en björns mun, att hennes läppar liknar en hunds läppar eller att hennes kind liknar en vargs kind så länge det inte sägs i förtalande syfte, som när människor riktar falska anklagelser mot varandra. Med det sagt fastställs det för kloka och urskillningsförmögna människor att den som anklagar de människor som rättar sig efter sägningar och följer sin Herres skrift och Hans Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah för liknelse, har uttalat sig lögnaktigt och ljugit, gått emot Qur’ânen och Sunnah och lämnat arabiskan.