20 – Qutbs senare panteism upphäver hans tidigare ord

Det är mycket sorgligt att en person som tillskrivs Salafiyyah försvarar Ahl-ul-Bid´a på ett märkligt sätt. Han gör det varken rättvist eller med en korrekt kritikmetodik. Han stärker inte sin kritik mot de rubrikrelaterade citaten. Faktum är att han inte ens nämner citaten, vilket stensätter vägen åt Ahl-ul-Bid´a.

Beträffande ditt uttalande om att Qutbs ord i förklaringen till ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs” är oklara och att de inte klarar av att stå upp mot hans klara, definitiva ord i förklaringen till ”al-Baqarah”, så har jag redan avvisat dina föregångare ´Abdullâh ´Azzâm, al-Khâlidî och al-Qahtânî kring det i ”al-Adhwâ’”.

Därtill kan jag berätta för er att hans ord i ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs” är klar och tydlig panenteism och panteism. Dessa ord upphäver hans ord i ”al-Baqarah” i vilket han avvisar panteismens samröre med islam. Han skrev det villigt och med sin egen penna. Detta var känt om honom i flera år innan hans ord i förklaringen till ”al-Baqarah” blev kända. När Sayyid Qutbs anhängare upptäckte det, påstod de att han skrev det i den andra upplagan som i sin tur avskaffade den första upplagan inklusive det som står i ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs”. Det har vi som sagt avvisat i ”al-Adhwâ’” samt det som vi nyligen har skrivit.