20. Makan skall inte bli arg på sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon skall eftersträva att inte bli arg på honom eller på grund av honom. Om hon blir arg på honom eller på grund av honom ser hon till att behaga honom igen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Era kvinnor som tillhör paradisets kvinnor är den kärleksfulla, fertila och återvändande kvinnan som, när hon har besvärat eller blivit besvärad, lägger sin hand i sin makes hand och säger: ”Jag svär vid Allâh att jag kommer inte att blunda förrän du är nöjd.”1

Att hon har besvärat syftar på att hon har besvärat sin make. Att hon har blivit besvärad syftar på att hennes make har besvärat henne. I en annan formulering står det ”när han blir arg”.

Den rättfärdiga och välsignade kvinnan bävar för att hennes make skall bli arg på henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer får inte sina böner passera deras öron; slaven som är på rymmen till dess att han återvänder, kvinnan som tillbringar natten medan hennes make är arg på henne och ledaren som leder ett folk som hatar honom.”2

När den välsignade kvinnan blir arg på sin make bojkottar hon inte honom. Hon håller sig inte borta från hans madrass under några som helst omständigheter. Det spelar ingen roll om hon är arg. Ty hon vet att den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När kvinnan tillbringar natten i egenskap av att hon håller sig borta från sin makes madrass, förbannar änglarna henne till dess att hon återvänder.”3

Hur förhåller sig kvinnorna till detta? Hur förhåller sig dagens kvinnor till detta? När vissa kvinnor blir arga på sina män packar de väskorna och går till sina familjer. Där stannar de i flera dagar. Deras familjer sätter käppar i hjulet för männen och berövar dem deras rättigheter. De uppmanar inte kvinnorna att återvända till makarna. De uppfostrar inte dem. De lär inte dem. Har inte dessa kvinnor numera tagit avstånd från sina makars madrasser? Jag svär vid Allâh att hon är en hustru och att hon har tagit avstånd från sin makes madrass. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till henne:

”När kvinnan tillbringar natten i egenskap av att hon håller sig borta från sin makes madrass, förbannar änglarna henne till dess att hon återvänder.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Om mannen kallar på sin kvinna till hans madrass och hon låter bli att komma så att han är arg på henne under natten, förbannar änglarna henne fram till morgonen.”4

1an-Nasâ’î (5/9139) och at-Tabarânî (12/12468). Formuleringen är an-Nasâ’îs.

2at-Tirmidhî (360) som sade: ”God och främmande.” God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb” (487).

3al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen är al-Bukhârîs.

4al-Bukhârî (3238) och Muslim (1436). Formuleringen är al-Bukhârîs.