20. Kvinnans tid i köket i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 23-24

Fråga: Oftast tillbringar den muslimska kvinnan stor del av tiden i köket med att laga mat, vilket leder till att hon går miste om tiden i Ramadhân. Vad råder ni henne?

Svar: Allâh nämnde den välsignade månaden Ramadhân och dess väldiga period på flera ställen i Sin skrift. Han sade (ta´âlâ):

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

”För att ge människorna vägledning uppenbarades i månaden Ramadhân Qur’ânen i vilken vägledningen och kriteriumiet klargörs.”1

al-Bukhârî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När månaden Ramadhân infaller öppnas himlens portar upp, helvetets portar stängs och djävlarna kedjas fast.”2

Hos Muslim står det:

”… öppnas barmhärtighetens portar upp…”

at-Tirmidhî lade till:

”Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas, paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”3

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhu) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den som ber under Ramadhâns nätter med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”5

Det finns många bevis som poängterar Ramadhâns förträfflighet och att det är en period då belöningar dubblas och synder raderas. Såväl den muslimska mannen som den muslimska kvinnan bör nyttja denna månad väl istället för att slösa bort den på onödigt prat och andrahandsfrågor som antingen kan skjutas upp eller också utelämnas helt och fullt.

Beträffande kvinnans arbete i köket, så är handlingen god om hon gör det för att förse sig själv och sin familj med behövlig mat. Därtill belönas hon för sin matlagning om hon räknar med Allâhs belöning. Trots det kan hon dyrka Allâh med erinran, åkallan och Qur’ân-läsning medan hon lagar mat. Dock är det viktigt att påpeka att vissa muslimska systrar slösar bort större del av sina dagar på överflödiga och olikartade maträtter som är både tidskrävande och onödiga. Mindre mängder går hur bra som helst. Se därför till att måna om denna månad.

1 2:185

2 al-Bukhârî (1899) och Muslim (1079).

3 at-Tirmidhî (682) och Ibn Mâdjah (1642).

4al-Bukhârî (1901) och (2014) och Muslim (760).

5al-Bukhârî (37) och Muslim (759).