20. Kallarens villkor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 47

En person behöver uppfylla två krav för att vara en kallare:

1 – Han måste kalla uppriktigt för Allâhs (´azza wa djall) sak.

2 – Han måste kalla utifrån kunskap och insikt. En ignorant är inte lämpad för kallelse eftersom han gör större skada än nytta. Måhända förlovar han det förbjudna och förbjuder den lovliga. Kanske svarar han utan kunskap. Kanske ger han fel svar. En kallare utsätts för oklarheter, invändningar och folk som för andra bakom ljuset. Därför måste han ha kunskap för att sätta stopp för tvivel och villfarelser. Den okunnige klarar inte av att motstå bluffarnas och svindlarnas tvivel. Bara han som har kunskap och insikt förmår att göra det. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

… jag och de som följer mig.”

Både sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans anhängare kallar till Allâh utifrån insikt. De kallar till Allâh och inte till någon annan, och de kallar utmed insikt och inte utmed okunnighet. Dessa människor är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare. En kallare rättar sig inte efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrän han har dessa egenskaper. Den som mister någon av dem anses inte vara på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg:

وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Fri är Allâh från brister…” 1

Det vill säga att jag frikänner Allâh allt som inte tillkommer Honom.

وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

… jag tillhör inte avgudadyrkarna!”

Jag tar avstånd från dem och deras religion. Den som inte tar avstånd från avguderi och avgudadyrkare kallar inte heller till Allâh.

112:108