20. Jerusalems dygder

Det har nämnts dygder om många platser i Shâm som vi inte har nämnt av den anledningen att syftet med boken är Damaskus dygder och bevaring. Vi skall dock avsluta boken med att kort nämna Jerusalems dygder. Jerusalem är trots allt Shâms källa.

De lärda har skrivit många verk om staden. Till de lärda som har skrivit särskilda böcker om Jerusalem hör Ibn-ul-Djawzî och Ibn ´Asâkir. Om vi hade tagit med allt om dess dygder skulle boken blivit stor. Därför nöjer vi oss med hadîther och låter rapporteringar och israelitiska berättelser vara.

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade om dess dygd:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

”Fri från brister är Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat.”1

140 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Quraysh hade beljugit mig ställde jag mig i Hidjr [vid Ka´bah]. Då uppenbarade Allâh Jerusalem för mig så att jag kunde titta på staden och berätta för dem om dess utseende.”

141 – Muslim rapporterade via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag var i Hidjr när Quraysh frågade mig om min nattfärd. De frågade mig flera saker om Jerusalem som jag inte kunde definiera. Jag hade aldrig mått så dåligt som då. Då lyfte Allâh upp den åt mig så att jag kunde se den. De frågade mig inte om något utan att jag berättade för dem om det.”

142 – al-Bukhârî rapporterade att Ibn ´Abbâs sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

”Och Vi har låtit dig se den syn som du fick se för att den skall bli en prövning för människorna.”2

”Det var en verklig syn som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg natten han togs på en nattfärd till Jerusalem.”

143 – Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) förnekade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett i Jerusalem och sade:

”Om han hade bett däri skulle det blivit obligatoriskt för er att be däri liksom det har blivit obligatoriskt för er att be i den Heliga moskén.”

Flera lärda har denna åsikt däribland Abû Bakr al-Khallâl från våra kollegor [Hanâbilah]. Dock har majoriteten en annan åsikt.

144 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall inte resas någon annanstans än till de tre moskéerna; den Heliga moskén, denna min moské och al-Aqsâ-moskén.”

Denna hadîth har rapporterats av flera följeslagare med liknande betydelser. Dock har at-Tabarânî och andra rapporterat hadîthen med moskén i Khayf i stället för al-Aqsâ-moskén. Den rapporteringen är emellertid udda.

145 – an-Nasâ’î rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Sulaymân bin Dâwûd (´alayhimâs-salâm) hade avslutat byggandet av Jerusalem bad han Allâh om tre saker; en dom som stämmer överens med Hans dom, ett rike vars like inte tillkommer någon efter honom och att det inte kommer någon till den här moskén för att be utan att han går ut ur den lika ren från synder som dagen hans moder födde honom.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han fick de två och jag hoppas att han får den tredje också.”3

146 – Imâm Ahmad rapporterade via Djunâdah bin Abî Umayyah från en följeslagare som hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predika och nämna ad-Dadjdjâl:

”Han kommer att vistas på jorden i fyrtio morgnar och han kommer att nå varje källa. Fyra moskéer kommer han inte klara av att närma sig; den Heliga moskén, moskén i al-Madînah, moskén i at-Tûr och al-Aqsâ-moskén.”4

117:1

217:60

3an-Nasâ’î (2/34), Ahmad (2/176), Ibn Hibbân (1633), Ibn Khuzaymah (1334) och al-Hâkim (1/30-31).

4Ahmad (5/435). al-Haytamî sade: ”Dess män är den Autentiskas män.”