20. Inte obligatoriskt att tolka Allahs egenskaper

81 – Allâhs (ta´âlâ) namn och egenskaper kan inte begripas av intellektet, ty intellektet känner bara egenskapen som det antingen ser eller också dess like som det ser. Allâh (ta´âlâ) omfattas ju inte av blickar och inte heller har Han likar. Alltså känns Hans namn och egenskaper endast via Qur’ânen och Sunnah. I Qur’ânen och Sunnah nämns namnen och egenskaperna utan att beskaffenhet och tolkning kommer på tal. Sålunda är det obligatoriskt att hålla sig vid det som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Dels för att det inte finns kunskap om mer än så, dels för att det är förbjudet att tala om Allâh (ta´âlâ) utan kunskap. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och synd och orättmätigt våld. Och att avguda med Allâh det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”1

82 – Om ett ord kan ha flera betydelser och en av betydelserna tillämpas utan fastställt bevis, finns risken att den inte stämmer överens med Allâhs (ta´âlâ) syfte. Det medför att Allâh beskrivs med något Han inte beskriver Sig själv med. Det medför också att det som Han beskriver Sig själv med dementeras. Alltså två fel på en och samma gång. Lägg till det att han uttalar sig ignorant om Allâh, spekulerar i något han inte är ålagd och avviker från den väg som beträddes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och Salaf till förmån för den väg som beträddes av Djahm och hans blasfemiska och vilsna anhängare.

83 – Det är samstämmigt inte obligatoriskt att tolka. Om det hade varit obligatoriskt att tolka skulle det betytt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare utelämnat en plikt och anammat en falskhet.

84 – Den som läser Qur’ânen och inte kan dess tolkning syndar inte. Inte heller utelämnar han en plikt. Det råder inga meningsskiljaktigheter kring det. Om detta gäller den som läser Qur’ânen kan mindre inte gälla den som inte läser den.

85 – Om tolkning hade varit obligatorisk för alla skulle det varit en outhärdlig plikt. Det hade också fordrat att lekmän uttalar sig okunnigt om Allâh. Och hur hade regeln lytt om enbart vissa varit ålagda att tolka?

17:33