20. Himmelsfärden är sann

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 36

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

42 – Himmelsfärden är sann. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på en nattfärd till himlen. Färden var fysisk och i vaket tillstånd. Därefter fördes han till de höjder Allâh ville. Allâh ärade honom som Han ville och uppenbarade för honom:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

Hjärtat tog inte miste på vad han såg.”1

Må Allâh hylla och freda honom i båda liven.

FÖRKLARING

Detta hör till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Herres större tecken. Det är som sagt inte bekräftat att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre med ögonen den natten. Således sade förklararen och andra:

Det korrekta är att han såg Honom med hjärtat och inte med sina ögon.”

153:11