20. Hadîth ”Fulländar man tvagningen…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (195)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/197)

195 – ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fulländar man tvagningen såsom Allâh har befallt en att göra, stryker de obligatoriska bönerna allt däremellan.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja.

1Autentisk.