20. Föräldrar går före kamp

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

20 – ´Alî bin al-Dja´d berättade för mig: Shu´bah underrättade mig, från Habîb bin Abî Thâbit: Jag hörde Abûl-´Abbâs al-A´mâ, från ´Abdullâh bin ´Amr som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få kämpa. Han sade: ”Lever dina föräldrar?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kämpa hos dem då.”1

Hadîthen påminner om den första. Den bevisar att tillgivenhet till föräldrarna har företräde framför kamp och utvandring. Då mannen ärligt hade kommit för att be om att få kämpa, frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom ifall hans föräldrar levde. Då mannen svarade ja befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att återvända till föräldrarna och kämpa hos dem.

Kamp hos föräldrar handlar om att lära dem islam utifrån ens förmåga och tjäna dem på ett sätt som åligger sonen enligt hans kapacitet. På grund av faderns kärlek till barnet nöjer han sig vanligtvis med liten hjälp. Han nöjer sig med liten tillgivenhet och tar inte illa upp för sina barns tillkortakommanden.

Oavsett understryker hadîthen att tillgivenhet till föräldrarna går före kamp för Allâhs sak, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde sonen att återvända till sina föräldrar och kämpa hos dem såtillvida att han tjänar och glädjer dem.

1Autentisk.