20. Får kvinnan stryka sitt komprimerade huvud?

Fråga 20: Får kvinnan stryka sitt huvud om hon har komprimerat det i henna eller dylikt?

Svar: Det är tillåtet för kvinnan att stryka sitt huvud om det är komprimerat i henna. Hon behöver inte ta bort hennan. Det har bekräftats att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) huvud var komprimerat när han var i Ihrâm. Komprimeringen på huvudet är en del av huvudet. Det bevisar att det är något enklare att rena huvudet.