20. Det bästa profetnamnet

Det bästa profetnamnet är vår profets och vårt sändebuds namn Muhammad bin ´Abdillâh. Må Allâh hylla och sända fred över honom och alla hans bröder bland profeterna och sändebuden.

Efter att de lärda har enats om att det är tillåtet att namnge med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn har de skilts åt om domen för att både ha hans namn och tillnamn: Muhammad och Abûl-Qâsim.

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det är tillåtet att ha hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn, förbjudet att ha hans tillnamn. Det var än värre att ha dem båda på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid. Det är inte tillåtet att både ha hans namn och tillnamn.”1

Här lyder en märklig kuriosa:

Den förste som hette Ahmad efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var Ahmad al-Farâhîdî al-Basrî, fader till al-Khalîl. al-Khalîl föddes 100.

1Zâd-ul-Ma´âd (2/347).