20. Den kloke och skämt

1 – Qatadah berättade att Anas bin Mâlik sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade en tjänare vid namnet Andjashah som hade en vacker röst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Andjashah! Ta inte sönder flaskorna!”

Qatadah sade:

”Han menade de svaga kvinnorna.”

2 – Den kloke är ålagd att attrahera folk via skämt och låta bli att se arg ut.

3 – Det finns två typer av skämt; berömvärd typ och klandervärd typ. Det berömvärda skämtet berör inte det som Allâh (´azza wa djall) hatar, synder eller skurna släktband. Det klandervärda skämtet är det som orsakar fientlighet, tar bort respekten, förstör vänskapen, får den usle att angripa en och den ädle att hata en.

4 – Rabî´ah sade:

”Jag varnar er för skämt. De förstör kärleken och sätter hat i bröstet.”

5 – Ibn Hubayq sade:

”Det brukade sägas att man inte skall skämta med den ädle så att han inte börjar hata en och inte heller med den usle så att han inte börjar angripa en.”

6 – Hur många bröder har inte skilts åt på grund av skämt? Hur många älsklingar har inte brutit med varandra på grund av skämt? Allt började med skämt.

7 – al-Hakam sade:

”Det brukade sägas att man varken skall tvista eller skämta med sin vän. Mudjâhid hade en vän som skämtade med honom. Det slutade med att båda vände varandra ryggen och inte utbytte med varandra mer än Salâm till dess att han dog.”

8 – Det finns skämt som provocerar fram dispyter. Den kloke är ålagd att undvika det. Dispyter är klandervärda i alla fall. När en person disputerar gör han det antingen med en person som är kunnigare än vad han är – och hur skall han debattera med någon när han har mindre kunskap? –   eller också med en person som är okunnigare än vad han är – och hur skall han debattera med någon när han har mer kunskap?

9 – Dispyten är hatets broder och debatten är fientlighetens syster. Dess nytta är liten och dess ondska är stor. Dispyten leder till förtal som leder till strid som leder till blodgjutning. Aldrig har någon disputerat med någon annan utan att dispyten har ändrat på bådas hjärtan.

10 – Bilâl bin Sa´d sade:

”Om du ser en person vara påträngande, dispytvänlig och egenkär skall du veta att han har gått förlorad.”