20. Därför hädar de

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 62

Många fiender till Allâh förnekade utav envishet, inte utav tvivel på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. En annan orsak kan vara kärlek till jordelivet, vilket var fallet med Bal´âm som avföll från sin religion. Fastän han visste att Mûsâ (´alayhis-salâm) kom med sanningen, bad han mot honom och israeliterna för att kunna erhålla sitt folks jordiska vinning som han prioriterade framför nästa liv. Följaktligen fick Allâh honom att gå under så att han avföll från kunskap och tro.

Det finns alltså två sorters avgudadyrkare:

1 – Ignoranter som utgör majoriteten. Oftast är de okunniga. Han (ta´âlâ) sade:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

”Eller tror du att de flesta av dem lyssnar eller att de använder sitt förstånd? Men de är inte bättre än kreatur, nej, de har ännu oklarare begrepp om vägen!”1

2 – De som hädar utav förnekelse, envishet och högmod. För övrigt vet de att profeterna och de troende har rätt, men vägrar att rätta sig efter dem. De behagas inte av att följa muslimerna, ty de är högmodiga, envisa och förtryckare. En annan orsak kan också vara deras kärlek till jordelivet som de förmodar förlora vid eventuell konversion till islam. Följaktligen utelämnar de islam på grund av anställningar, egendomar eller kärlek till anhöriga. Många av Qurayshs otrogna (däribland Abû Djahl, ´Utbah bin Rabî´ah, Shaybah bin Rabî´ah och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror Abû Tâlib) förkastade sanningen utav förtryck, avund, förnekelse och högmod. De behagades inte av sanningen.

125:44