20. Därför är åsnan ren

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/38-39)

De lärde brukar denna hadîth för att bevisa två olika saker: Vissa menar att katten är ren på grund av dess lilla storlek. Med andra ord är alla djur som är minst lika små som katter rena. Andra menar att den är ren eftersom den lever bland människor. Till följd därav är de oense om åsnan; är dess saliv, snor och svett rena eller orena? Somliga säger att åsnan är oren eftersom den är stor och förbjuden att förtära. Alltså är dess saliv, svett och snor orena och orenande. Andra lärde anser att åsnor, mulor och andra djur som lever bland människor är rena. Så om en åsna dricker vatten ur en hink, får du två dig med samma vatten efter att den har druckit. Skulle den fnysa på dig behöver du inte tvätta bort dess utsöndring. Ty det är svårt att undkomma allt omnämnt. Den sista åsikten är korrekt. Även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) delade åsikten att åsnors och mulors saliv, svett och snor är rena därför att de lever bland oss.

Vad beträffar åsikten som relaterar kattens renhet till dess storlek, så är den svag. För om vi säger att orsaken ligger i storleken, häver vi orsaken som har konstaterats av föreskriften för en orsak som vi själva har hittat på, vilket är otillåtet. Därför säger vi att alla oätbara djur som lever bland oss är rena frånsett hunden, ty hundens orenhet har konkretiserats av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).