20. Dagens läge tillåter flera makthavare

Även i mitt tycke är det tillåtet i dagens läge då det har blivit ett nödfall på grund av följande orsaker:

1 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Israelerna leddes av profeterna. Så fort en profet hade dött efterträddes han av en annan profet. Det finns emellertid ingen profet efter mig men det kommer att finnas många kalifer.” De sade: ”Vad befaller du oss?” Han sade: ”Uppfyll det ena trohetslöftet efter det andra och ge dem deras rättighet. Allâh kommer att fråga dem om det som Han har gett dem makt över.”1

Denna hadîth anvisar att det är tillåtet med flera makthavare om var och en är självständig i sitt land. Flera makthavare i ett och samma land är däremot inte tillåtet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om två kalifer lovas trohetseden skall ni bekämpa den siste av dem.”2

”Om ni är enade runt en av era män och någon kommer till er för att splittra er samling, skall ni halshugga honom oavsett vem han är.”3

Det indikerade den föregående hadîthen:

”Uppfyll det ena trohetslöftet efter det andra…”

2 – Både ´Alî bin Abî Tâlib och Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anhumâ) regerade var sitt land. Där verkställde de Allâhs bestraffningar och domar. Följeslagarna var fullt tillgängliga och ingen tycktes betrakta någon regering som ogiltig. Detsamma kan sägas om ad-Dâkhils självständighetsdeklaration av Andalusien på efterföljarnas tid.

3 – Sett till islams expansion och spridning har det varit nödvändigt med flera makthavare. Ty en enda man kan inte regera ett så väldigt rike utan nästintill självständiga guvernörer. Det bevisar tillståndet för flera makthavare.

1al-Bukhârî (3455) och Muslim (1842).

2Muslim (1853).

3Muslim (1852).