20. Bevis för Allâhs hand 6

20 – Abû Muhammad bin Sâ´id berättade för oss: Muhammad bin Zanbûr berättade för oss: Fudhayl bin ´Iyâdh berättade för oss, från al-A´mash, från ´Umar bin Salamah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sträcker ut Sin hand till nattens syndare så att han kan ångra sig på dagen, och till dagens syndare så att han kan ångra sig på natten, till dess att solen går upp i väster.”

Rapporterad av Muslim i kapitlet om ångern via Abû Mûsâ, från Ghundur, från Bundâr, från Abû Dâwûd, från Shu´bah, från ´Amr.