20. Barn skall läras islam

Barn skall läras Allâhs religion. Man skall inte vänta tills de blir stora. Istället skall deras tid och ålder nyttjas så att de fokuserar sig på religionen, dogmen och förståelsen. När de blir stora blir de upptagna och lämnar kunskapen. Barn är inte som vuxna. Barn har lättare att lära sig. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde barn som vuxna. Han sade till ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som var ett litet barn:

”Gosse! Jag skall lära dig några fraser. Bevara Allâh och Allâh skall bevara dig. Bevara Allâh och du skall finna Honom framför dig. Om du skall fråga, så fråga Allâh. Om du skall be om hjälp, så be Allâh om hjälp. Vet att om samfundet hade enats om att gagna dig med något, skulle det inte förmå gagna dig med något som inte Allâh har skrivit för dig. Och om det hade enats om att skada dig med något, skulle det inte förmå skada dig med något som inte Allâh har skrivit för dig. Pennorna är upplyfta och bladen är torra.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Umar bin Abî Salamah i samband med att de skulle äta tillsammans:

”Gosse! Nämn Allâhs namn, ät med din högra hand och ät det som ligger framför dig.”2

Han lärde honom matetikett; nämn Allâhs namn, ät med höger hand och ät det som är framför dig, inte det som är framför andra. Alltså skall barn läras. De har lättare att lära sig än stora.

1Ahmad (1/307) och at-Tirmidhî (2516) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

2al-Bukhârî (5376).