20. Barn från mannen som inte ber

7 – Domen för barnen som föds av en muslimsk kvinna som är gift med en person som inte ber

Vad modern beträffar, så är barnen hennes i alla fall. Vad mannen beträffar, så är de även hans barn enligt åsikten som inte anser att den som inte ber är otrogen. Enligt dem är det giftermålet giltigt. Angående den korrekta åsikten som säger att han är otrogen kan fallet detaljeras på följande vis:

1 – Om mannen varken vet eller anser att hans giftermål är ogiltigt, anses barnen vara hans. Enligt honom är samlaget lovligt och således anses samlaget vara tvetydigt. Barn som kommer från tvetydiga samlag tillskrivs fadern.

2 – Om mannen vet och anser att hans giftermål är ogiltigt, anses barnen inte vara hans. I det här fallet har barnen blivit till via en person som anser att hans samlag är olovligt eftersom han har det med en kvinna som är olovlig för honom.