20. ´Atâ’ bin Yasârs ord om Allahs händer

19 – Det har autentiserats från Khâridjah bin Mus´ab: Zayd bin Aslam underrättade oss, från ´Atâ’ bin Yasâr som sade:

Änglarna sade: ”Herre! Du har skapat människorna och låtit dem äta, dricka och njuta av kvinnor. Inget av det har Du låtit oss göra. Om Du har gett dem jordelivet kan Du ge oss nästa liv.” Då sade Allâh (´azza wa djall): ”Jag skall inte låta avkomman till honom som Jag skapade med Min hand vara som det som Jag skapade genom att säga ”Bli!” och det var.”

Så återberättade Khâridjah det.

20 – Den har också återberättats av ´Abdullâh bin Sâlih, från al-Layth, från Hishâm bin Sa´d, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Berättarkedjan är autentisk och bekräftad och rapporteras av ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî från ´Abdullâh bin Sâlih.