20. Allâh gör vad Han vill och ingen får ifrågasätta Honom

I vilket fall som helst så tror Ahl-us-Sunnah på ödet på följande sätt:

1 – Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) kände allt innan det blev till. Han (subhânahu wa ta´âlâ) kände skapelsernas livslängd, uppehälle, handlingar och allting annat.

2 – Han skrev ned allt det i den Bevarade tavlan.

3 – Det skrevs återigen ned i samband med att själen blåstes in i fostret.

4 – Allâhs vilja omfattar allting och inget undkommer den. Inget kan existera utan att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vill det.

Trots det ansvarar slavarna för sina handlingar; de är påbjudna och förbjudna. Allâh har bara skapat dem för att de skall dyrka Honom och för att Han skall påbjuda dem och förbjuda dem:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”1

Han skall ställa de otrogna inför rätta, föra in dem i Elden och döma dem till evig vistelse däri för deras frivilliga handlingar. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) leder de goda och troende människorna till goda och fordrade handlingar. Det har Han inte låtit de otrogna göra. Det är Hans rätt och favör. Han skänker den om Han vill och låter bli att göra det om Han vill. Han har lämnat över de otrogna till sig själva varför de svamlar i vrånghet, villfarelse, okunnighet, otro och synder. Allâh lämnar över dem till sig själva. Han förser inte dem med Sin favör. Han ger den till den Han vill och låter bli att ge den till den Han vill, ty Han är skapelsernas Herre:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”2

Det får inte frågas varför Allâh ger något till en viss person eller varför Han vägleder en viss person. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vägleder den Han vill och vilseleder den Han vill. Han har skapat paradiset och dess invånare och Han har skapat Elden och dess invånare. Allâh skall fylla dem båda:

”Paradiset och Elden argumenterade inför deras Herre. Paradiset sade: ”Herre! Varför är det bara svaga och låga människor som inträder i det?” Elden sade: ”Jag har fått de högmodiga.” Allâh (ta´âlâ) sade till paradiset: ”Du är Min nåd.” Och Han sade till Elden: ”Du är Mitt straff som Jag straffar med den Jag vill.”3

151:56

221:23

3al-Bukhârî (7449) och Muslim (2846).