20. al-Fâtihah är bönens pelare

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) högaktade al-Fâtihah. Han brukade säga:

”Den som inte läser Bokens inledning [och mer] har ingen bön.”1

I en annan formulering står det:

”Bönen är inte giltig om inte mannen läser Bokens inledning i den.”2

Ibland sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En bön utan Bokens inledning är bristfällig, bristfällig, bristfällig. Den är inte fullkomlig.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: ”Jag har delat upp bönen4 mellan Mig och Min slav i två delar. En del är till Mig och en del är till Min slav – och Min slav får det han ber om.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Läs: ”När slaven säger:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”5

säger Allâh (ta´âlâ): ”Min slav har lovprisat Mig.” När slaven säger:

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Den Nåderike, den Barmhärtige.”6

säger Allâh: ”Min slav har hyllat Mig.” När slaven säger:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

”Domedagens konung!”7

säger Allâh (ta´âlâ): ”Min slav har glorifierat Mig.” När slaven säger:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”Endast Dig dyrkar vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”8

säger Han: ”Detta är mellan Mig och Min slav – och Min slav får det han ber om.” När slaven säger:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!”9

säger Han: ”Dessa får Min slav – och Min slav får det han ber om.”10

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inte uppenbarat något i Toran eller Evangeliet likt Qur’ânens grund som är de sju återkommande verserna11 [och den väldiga Qur’ânen som jag har fått].”12

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mannen som bad fel att läsa al-Fâtihah i sin bön13 och sade till mannen som inte kunde memorera den att läsa:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”Lov och pris tillkommer Allâh. Fri är Allâh från brister. Det finns ingen sann gud utom Allâh. Allâh är större. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”14

Han sade till mannen som bad fel:

”Om du kan läsa Qur’ânen gör du det. Annars får du lovprisa Allâh, säga att Han är större och att det inte finns någon sann gud utom Han.”15

1al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Awânah och al-Bayhaqî. Den nämns i ”al-Irwâ’” (302).

2ad-Dâraqutnî som autentiserade den och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. Den nämns i den föregående referensen.

3Muslim och Abû ´Awânah.

4Det vill säga al-Fâtihah.

51:2

61:3

71:4

81:5

91:6-7

10Muslim, Abû ´Awânah och Mâlik. Den har en vittnande rapportering hos as-Sahmî i ”Târîkh Djurdjân” (144) via Djâbir.

11al-Bâdjî sade:

”Han syftade på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

”Vi har gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och den väldiga Qur’ânen.” (15:87)

De kallas för ”de sju” för att de är sju verser och ”återkommande” för att de upprepas i varje Rak´ah. De kallas för den ”den väldiga Qur’ânen” för att särskiljas då hela Qur’ânen är väldig. Likaså kallas Ka´bah för ”Allâhs hus” trots att alla hus är Allâhs. Det sägs så utav särskiljning och högaktning.”

12an-Nasâ’î och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

13al-Bukhârî i ”al-Qirâ’ah khalf al-Imâm” med en god berättarkedja.

14Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (1/80/2), al-Hâkim, at-Tabarânî och Ibn Hibbân som autentiserade den tillsammans med al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med.

15Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är god. Dess berättarkedja är god. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (807).