2. Vistelsen i ´Arafah

68 – Därefter förflyttar vallfärdaren sig till ´Arafah. Om möjligt ställer han sig vid klipporna under Rahmah-berget. Annars är det giltigt att vistas överallt i ´Arafah.

69 – Han skall stå vänd mot Qiblah, lyfta på händerna, tillbe och läsa Talbiyah.

70 – Man skall säga ofta:

لا إله إلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

Det är den bästa bönen på ´Arafah-dagen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa jag och profeterna har sagt under ´Arafah-eftermiddagen är:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han. Han besitter makt och lov och Han förmår allting.”1

71 – Också är det tillåtet att säga ibland efter Talbiyah:

إنما الخير خير الآخرة

”Det goda är enbart det goda i nästa liv.”2

72 – För den som vistas i ´Arafah är det Sunnah att inte fasta den dagen.

73 – Han förblir i detta tillstånd och erinrar sig Allâh, läser Talbiyah och ber om vad han vill. Under tiden hoppas han på att Allâh (ta´âlâ) låter honom tillhöra skaran Han frigör från helvetet och skryter över inför änglarna. Hadîthen säger:

”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?”3

I en annan hadîth står det:

”Allâh skryter över ´Arafâts folk inför himlafolket och säger: ”Titta på Mina slavar; de har kommit till Mig ovårdade och dammiga.”4

Man förblir i detta tillstånd till och med solnedgången.

1 Hadîthen är antingen autentisk eller också god. Den har flera vägar som jag har nämnt i ”as-Sahîhah” (1503).

2 Detta har bekräftats från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är klargjort i originalet.

3 Rapporterad av Muslim och andra. Se ”at-Targhîb” (2/129).

4 Rapporterad av Ahmad och andra. Jag har klargjort i ”Sahîh-ut-Targhîb” att flera har autentiserat den.