2. Varning för synder under vallfärden

Inför vallfärden riktar jag dessa råd och kuriosum till våra vallfärdande bröder:

1 – Vallfärdaren är ålagd att frukta sin Herre och kämpa hårt för att inte falla i Allâhs förbud. Han (ta´âlâ) sade:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

”Vallfärden är under de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som vallfärdar utan att vara oanständig eller syndig återvänder som den dag hans moder födde honom.”2

Efterlever han allt det är hans vallfärd accepterad. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En accepterad vallfärd belönas enbart med paradiset.”3

Sålunda är det nödvändigt att varna för det vissa har fallit i utav okunnighet eller villfarelse:

Avguderi. Vi har sett att många faller i avguderi. Exempelvis söker de skydd av andra än Allâh. De tillber och söker hjälp av döda människor som profeter och rättfärdiga individer. De svär vid dem utav högaktning. Till följd därav annullerar de sin vallfärd. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”4

Vissa av dem rakar sina skägg, vilket är en trotsig synd. Handlingen består av fyra synder som nämns i originalet.

Män har på sig guldringar, vilket är förbjudet. Förbudet blir än allvarligare om det rör sig om förlovningsringar, vilket innebär liknelse av nasaréerna.

1 2:197.

2al-Bukhârî (1521) och Muslim (1350).

3 Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra från Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth. Den nämns i ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (1200) och ”al-Irwâ’” (769).

439:65