2. Varning för innovationer och deras utövare

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”… undvika innovationer då varje innovation är en villfarelse…”

FÖRKLARING

Det är obligatoriskt att hålla sig borta från vilseledande innovationer eftersom de bestrider Sunnah. På samma sätt är det obligatoriskt att begripa dogmens fundament och hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah och förstå dem lika korrekt som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare förstod dem. Sedermera tog de övriga förträffliga generationernas imamer efter dem och framförde dessa kunskaper till efterträdarna. De höll sig till Sunnah och innoverade ingenting i Allâhs religion. De hittade inte på någon ny dyrkan. Det är Ahl-ul-Bid´a som har innoverat på grund av deras brist på nyttig kunskap och korrekt förståelse. Det är resultatet dels av deras synder, dels för att prioriterade sina förstånd framför Qur’ânen och Sunnah. Den som prioriterar sitt förstånd framför Qur’ânen och Sunnah går vilse. Det är Qur’ânen och Sunnah som skall döma intellektet. De som har fallit i villfarelse och innovation har lämnat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg och släppt taget om deras fundament. Följaktligen blev de Ahl-ul-Bid´a.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för innoverade tal och handlingar, såväl uppenbara som dolda. al-´Irbâdh bin Sâriyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation.”1

I Sunan-böckerna finns tillägget:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig på det viset för att skrämma dem för innovationer. Innovationer är nämligen farliga. Den som innoverar har adderat något till islam. Enligt Qur’ânen och Sunnah är ju islam redan fulländad. Allâh (´azza wa djall) klargjorde det för oss när Han sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”3

Och i Sunnah har det bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”4

Oavsett om innovationen är uppenbar eller dold, liten eller stor, så är den obehörig i Allâhs religion. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”5

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte ens en fågel som slog med sina vingar i luften utan att han lärde oss något om den.”

Med det sagt är människorna ålagda att följa och förbjudna att innovera. De har inget annat val än att följa Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs förståelse och metodik. Det är inte tillåtet att lämna den vägen för vilsna Ahl-ul-Bid´a och ideologier som avviker från den korrekta islamiska dogmen och dess sunda och raka väg.

1Muslim (867).

2an-Nasâ’î (1578).

35:3

4al-Bukhârî (2697).

5Muslim (1718).