2. Vad är Îmân och islam och vilka är deras grunder?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den andra frågan: Vad är Îmân och islam och vilka är deras grunder?

Svar: Îmân är en definitiv bekräftelse av allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt. Den definitiva bekräftelsen består av handling. Denna handling är islam som innebär att man endast underkastar sig Allâh och underkuvar sig Honom med lydnad.

Angående deras grunder, omfattas de av följande ädla vers:

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

”Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ishâq och Ya´qûb och deras efterkommande och det som uppenbarades för Mûsâ och ´Îsâ och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.”1

Till det hör även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklaring i Djibrîls hadîth och andra när han sade:

Îmân är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”

Han sade också:

Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”2

Han förklarade att Îmân är hjärtats handlingar medan islam är de ytliga handlingarna.

FÖRKLARING

När Îmân och islam nämns separat omfattar det ena ordet det andra. När de nämns tillsammans, liksom i Djibrîls hadîth, står islam för de fem, kända och synbara pelarna medan Îmân står för de dolda dogmerna. Båda två går in i varandra på sina sätt.

Författaren (rahimahullâh) sade:

Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”

Detta fordrar en tro på allt som trosbekännelsen omfattar. Slaven går in i islam när han vittnar att ingen annan än Allâh har rätt att dyrkas och att Muhammad är Allâhs sändebud. Den som inte lever upp till dessa två trosbekännelser är inte muslim och har inte inträtt islam. Trosbekännelsen är nyckeln till islam och Îmân. Via trosbekännelsen fullbordas relationen till Allâh (´azza wa djall) då slaven dyrkar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) allena och han gör det utmed Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.

Beträffande de resterande pelarna, så är de praktiska.

Bönen är den andra pelaren och berör kroppen vari tungan, hjärtat och kroppsdelarna medverkar.

Allmosan är den tredje pelaren och berör egendomarna. Allâh har ålagt slaven att förrätta plikten på egendomarna oavsett om allmosan skall betalas på sädesslag, boskap, pengar eller handelsvaror.

Fastan är den fjärde pelaren och äger rum i Ramadhân och handlar om att avse avhållsamhet från mat, dryck och samlag med dess förspel från gryningen till skymningen. Den här plikten berör tre frestelser: mat, dryck och samlag. Han skall avstå från dem under den angivna tiden utav dyrkan till Allâh (´azza wa djall) och utmed Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.

Den femte pelaren är vallfärden till Allâhs heliga hus minst en gång i livet. Detsamma gäller ´Umrah.

Apropå Îmân, så är dess pelare sex och alla är trosrelaterade.

Den första pelaren är tron på Allâh som innebär tron på Hans existens och att Han förmår allt, vet allt och skapar och upprätthåller med Sin vishet samt det som är relaterat till Hans (´azza wa djall) egenskaper som tillkommer Hans majestät.

Tron på att de sju himlarna och änglarna i dem och de sju jordarna och allt som finns på dem är Allâhs (´azza wa djall) egendom. Han förfogar över den och Han upprätthåller den. Det här livet är prövningarnas liv. I det prövar Allâh sina slavar med rikedom och fattigdom, liv och död, hälsa och sjukdom, tro och otro.

Uppståndelsen efter döden är en självklarhet. Därefter skall alla slavar ställas inför rätta. Var och en skall avlönas utmed sina handlingar. Den som gjorde väl, belönas väl, och den som gjorde dåligt, belönas dåligt. De lydiga skall få paradiset och de olydiga skall få straffas i helvetet.

Därtill skall det tros på änglarnas existens och deras olika typer. Det skall tros på de uppenbarade skrifterna och de sända sändebuden. Vi tror särskilt på dem som nämns i Qur’ânen. Beträffande sändebuden som inte nämns däri, så tror vi på att Allâh har sändebud som vi inte känner till. Likaså har Han skrifter som vi inte känner till. Vi tror som sagt även på uppståndelsen efter döden utmed det förklarade sättet.

Vi tror på att ödet, det goda i det och det onda i det är från Allâh (ta´âlâ). Till det hör även att vi tror på att Allâh är rättvis och att Han inte behandlar någon vrångt eller orättvist. Han straffar ingen som inte har syndat. Allâh (ta´âlâ) säger:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

Allâh låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt.”3

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Den som handlar rättrådigt har själv gott av det, och den som gör orätt vållar sig själv skada; din Herre vill inte Sina tjänare ont.”4

Detta var Îmâns sex pelare. Alla är trosrelaterade och berör hjärtat medan handlingarna är underordnade trosläran.

12:136

2Muslim (1)

34:40

441:46