2. Umm Salamah om Allâhs nedstigning på ´Arafah-dagen

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 175

96 – Yazâdâd bin ´Abdir-Rahmân al-Kâtib berättade för oss: Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för oss: ´Uqbah bin Khâlid underrättade oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Umm Salamah som sade:

”Förträfflig är dagen när Allâh (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen.” De sade: ”Vilken dag då, Troendes moder?” Hon sade: ”´Arafah-dagen.”

Slut

Lov ske Allâh allena. Må Allâh hylla vår profet Muhammad och hans ätt.