2. Trons beståndsdelar

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 35-39

Tron består av tal, handling, avsikt och fasthållning vid Sunnah.

Tron stiger och sjunker.

De lärde hade som tendens att förbehålla sin tro.

Om en person blir frågad om han är troende, ska han svara att han är troende om Allâh vill alternativt att han hoppas att han är troende. Han kan också säga att han tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.

Den som säger att tron består av tal utan handling, är Murdji’î.

Den som påstår att tron består av tal medan handlingar är enkom föreskrifter, är också Murdji’î.

Den som påstår att tron varken stiger eller sjunker, är Murdji’î.

Den som säger att tron stiger utan att sjunka, talar som Murdji’ah.

Den som inte anser att tron ska förbehållas, är Murdji’î.

Den som påstår att hans tro är lik Djibrîls och änglarnas tro, är inte bara Murdj’î; han är värre än så – han är lögnare.

Den som påstår att människornas tro inte varierar, ljuger.

Den som påstår att hjärtats vetskap gagnar utan tal, är Djahmî.

Den som påstår att han är troende med en fullkomlig tro hos Allâh, hör till den värsta och sämsta sortens Murdji’ah.