2. Tron i Makkah

Enligt regel, som är vårt bevis i sakfrågan, skall Qur’ânen följas. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1

Jag refererade till vad Allâh uppenbarade för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och insåg att han inledde tron med trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. I drygt tretton år kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till trosbekännelsen allena i Makkah. På den tiden var trosbekännelsen den enda plikten som slavarna var ålagda att uppfylla. Den som accepterade trosbekännelsen var troende och kallades inget annat. De var inte skyldiga att betala allmosa, fasta eller något annat föreskrivet. Enligt de lärde berodde dåtidens underlättnad på att folk hade nyligen lämnat otro och respektlöshet varför föreskrivna plikter skulle skrämt iväg dem. Således låg den obligatoriska och dåtida tron enkom i uttalet. Så var det hela tiden i Makkah och drygt tio månader efter utvandringen till Madînah.

14:59