2. Tron består av tal och handling

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219)

Usûl-us-Sunnah, sid. 48

2 – Tron består av tal och handling. Den stiger och den sjunker. Tal gagnar inte utan handling. Inte heller gagnar handling och tal utan avsikt. Inte heller gagnar tal, handling och avsikt utan Sunnah.