2. Synder som innebär avsägelse

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 70

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

2 – Synder som innebär avsägelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade bland annat:

Den som bedrar oss tillhör inte oss.”1

Den som bär vapen mot oss tillhör inte oss.”2

Den som inte benådar våra barn tillhör inte oss.”3

1Muslim (101) via Abû Hurayrah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med formuleringen:

”Den som bär vapen mot oss tillhör inte oss, och den som bedrar oss tillhör inte oss,.”

Den första delen av hadithen rapporterade han också via Ibn ´Umar och Abû Mûsâ.

2Ibid.

3Ahmad via Ibn ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim autentiserade den utifrån Muslims villkor och fick medhåll av adh-Dhahabî.