2. Spritmissbruk häver tron

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 9-12

Spritmissbruk medför bakslag i religionen och straff i nästa liv. Några av dess bakslag i religionen är:

1 – Spritmissbruk häver tron

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Spritmissbrukaren dricker inte sprit medan han är troende.”1

´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) sade som sagt:

Tro och spritmissbruk enas aldrig i en persons hjärta. Det ena tar nästintill ut det andra därifrån.”

Orden ”avguderi” och ”otro” har tillämpats på spritmissbruk och spritmissbruken har liknats vid avgudadyrkare. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker sprit så att den hamnar i hans mage får sina böner ogiltiga i sju. Om han dör under dem dör han som otrogen. Och om han förlorar sitt medvetande varvid han mister någon plikt, får han sina böner ogiltiga i fyrtio dagar. Om han dör under dem dör han som otrogen.”2

Rapporteringen har återberättats via flera håll från både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ´Abdullâh. Dock verkar det vara följeslagarens ord.

Khaythamah berättade att ´Abdullâh sade:

Spritmissbruk är den största synden. Den som dricker sprit på dagen är avgudadyrkare under dagen, och den som dricker sprit på natten är avgudadyrkare under natten.”3

Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Spritmissbrukaren som dör träffar Allâh som en idoldyrkare.”4

Ibn-ul-Djawzî nämnde hadîthen:

Spritmissbrukaren är som personen som dyrkar al-Lât och al-´Uzzâ.”5

Ty spritmissbrukare hänger sig åt sprit och är nästan aldrig nykter, precis som avgudadyrkaren som hänger sig åt avgudar. Detsamma sade ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) om schackspel. Det rapporteras att han sade:

Zoroastrierna hade en religion och en kung som drack sprit. Vid ett tillfälle blev han berusad och lägrade sin syster. Därefter påstod han att Allâh hade tillåtit det. Alla som sade emot blev kastade i eldgropar. En kvinna fördes fram med sitt barn i famnen. Barnet sade: ”Moder! Bli inkastad. Straffet i detta liv är mildare än straffet i nästa liv.”

Rapporterad av Ya´qûb bin Shaybah.

Ju större spritmissbruk och hängivelse åt sprit, desto mer sjunker, försvagas och avtar tron. Det finns risk att tron är helt borta inför döden, en företeelse som ´Abdul-Azîz bin Abî Rawwâd har nämnt flera historier om. ´Abdul-´Azîz brukade säga:

Akta er för synder. Det är de som har orsakat hans fall.”6

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Hellre horar och stjäl jag än dricker sprit. Ty det finns en stund då den berusade inte känner sin Herre.”7

Det finns en liknande israelisk rapportering kring det8.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd allting som berusar och därmed förhindrar bön9. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allâh och plikten att förrätta bönen. Skall ni upphöra?”10

Slaven uppnår varken lycka eller framgång om han inte påminner sig om Allâh och ber. Därför är allting som distraherar från det förbjudet.

1al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).

2an-Nasâ’î (5179).

3Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (24087).

4Ahmad (1/272) och Ibn Hibbân (5347).

5al-´Ilal al-Mutanâhiyah (2/670). Ibn-ul-Djawzî sade:

”Hadîthen är inte autentisk från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

6Ibn Abîd-Dunyâ i ”Kitâb-ul-Muhtadharîn”, sid, 203-204

7Ibn Abîd-Dunyâ i ”Dhamm-ul-Muskir”, sid. 52

8Shu´ayb bin Harb sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: ”Jag föredrar att Min slav dödar framför att han blir berusad. Ty när han är berusad känner han inte Mig.” (Ibn Abîd-Dunyâ i ”Dhamm-ul-Muskir”, sid. 52)

9Muslim (1733).

105:91